Pensioen ondernemer

Je start je onderneming en bent lekker druk met je werk. Het gaat goed en je hebt er plezier in. Pensioen stel je even uit, want daar is geen geld (en tijd) voor.

Wanneer begin je aan pensioen ondernemer?

De meeste ondernemers stellen pensioen te lang uit. Dat is jammer, maar kost ook veel geld. Je mist natuurlijk de opbouwjaren, maar ook het samengesteld rendement over deze  jaren (het rente op rente effect). Bovendien kunnen de risico’s onaanvaardbaar hoog worden.

Pensioen gaat namelijk niet alleen over later. Als ondernemer heb je drie pensioenrisico’s

 • Het risico dat je lang leeft, dan heb je inderdaad geld nodig (ouderdomspensioen)
 • Het risico dat je kort leeft, dan hebben jouw nabestaanden geld nodig (nabestaandenpensioen)
 • Het risico dat je wel oud wordt, maar met gebreken (arbeidsongeschiktheidspensioen)

Bij elk risico past een oplossing.

Met risico’s kun je een aantal dingen doen:

 • Vermijden
 • Aanvaarden
 • Beheersbaar maken
 • Onderbrengen bij een verzekeraar

Bij iedere optie kan je je wel wat voorstellen, maar ik adviseer vaak het volgende

Lang leven en pensioen ondernemer

Die kans is best groot! Maar het geldbedrag dat je nodig hebt is vaak meer dan je denkt. Stel je voor dat je vanaf pensioendatum levenslang €10.000 nodig hebt, dan is de benodigde som al snel €250.000.

Bij de financiële planning die we maken houden we rekening met alle vermogenscomponenten. Dit kan van alles zijn maar zeker ook:

 • De waarde van het vastgoed
 • De waarde van het bedrijf
 • Erfenissen in de toekomst
 • Spaargeld en beleggingen
 • Oude pensioenen en lijfrentes

Omdat we alles meenemen is het plaatje zo reel mogelijk. Dit betekent dat de spaarpremie over het algemeen wel meevalt. Deze spaarpremie kan op verschillende manieren gedaan worden.

Je kan sparen binnen de BV. Dan spaart de BV in principe voor later. De rendementen binnen de BV worden belast met VPB en later dividendbelasting.

Je kan ook gewoon sparen in BOX 3 dat kan een gewone spaar- of beleggingsrekening zijn. Het voor (en nadeel) van zo een rekening is dat je het geld op kan nemen. Dit maakt het minder geschikt voor een oudedagsvoorziening. Vaak gaat de spaarperiode over tientallen jaren en opnemen is dan niet altijd verstandig.

Een lijfrente heeft als voordeel dat de fiscus meebetaalt. Dus de inleg is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het nadeel is dat het niet opneembaar is. Dus gestort is gestort. Alleen met torenhoge boetes (van de fiscus) kan je erbij.

Overlijden en pensioen ondernemer

De kans is klein maar de impact is groot. Omdat het vaak over veel geld gaat (wat je niet zo op de plank hebt liggen) stel ik voor om dit te verzekeren. De premie is vaak laag –enkele tientjes per maand- en het overlijdensrisico is afgedekt. Het nabestaandenpensioen voor de ondernemer is zo geregeld.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen ondernemer

Arbeidsongeschiktheid is een lastig risico, waar de meeste ondernemers makkelijk aan voorbij gaan. Als je gezond bent denk je immers niet aan ziek zijn. Toch komt 1 op de 8 ondernemers in aanraking met langdurige ziekte (langer dan 30 dagen).

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit risico van langdurige ziekte te ondervangen.

Ik noem er hier een paar:

Het broodfonds en een AOV.

Deze laatste is veel duurder maar de dekking is ook veel uitgebreider. Aan beide oplossingen zitten voor en nadelen. Zo is een broodfonds voor iedereen toegankelijk en er is geen onderscheid in zware beroepen. Ook de premie is voor iedereen gelijk. De uitkering duurt echter maar twee jaar. Dat is een wezenlijk ander verhaal bij een AOV. Een AOV keert uit tot wanneer jij dat wilt. Dat kan zijn tot aan pensioendatum maar ook een periode  van 5 of 10 jaar.

Heb je vragen of opmerkingen bel 088-9000 900 of mail naar mwallage@pensioenvizier.nl

Of klik hier voor jouw vraag

Comments are closed.

Advertenties
Beleggingspanden AANBOD: